Kráľovský palác a rad vedúci ku korunovačným klenotom