Ostrý Roháč (2 088 m) a Plačlivô (2 125 m) týčiace sa nad Roháčskou dolinou